ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ & ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΗΣ ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

ΕΞΕ – 81562 – 2020 – «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

SKMBT_28320062409130