ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Επίκαιρες – επείγουσες ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ

Βάσει των συνθηκών και σύμφωνα με την αρχή διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, σας ενημερώνουμε ότι:

 • H εξυπηρέτηση του κοινού (πολίτες, εκπ/κοί, φορείς εκπαίδευσης κ.λ.π) πραγματοποιείται υποχρεωτικά μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και μόνο για επείγουσες περιπτώσεις.
 • Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
 • [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού,

  [β] πιστοποιητικού νόσησης,

  [γ] βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test).

 • Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους.
 • Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου συνιστάται η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( mail@dipe.ima.sch.gr ).
 • Σε περίπτωση που οι σχολικές μονάδες πρέπει άμεσα να καταθέσουν έγγραφα στη Δ/νσή μας και δεν επιτρέπεται η αποστολή τους μέσω e-mail, τα έγγραφα αυτά θα κατατίθενται στο ισόγειο της Υπηρεσίας μας, σε ειδικό κουτί.

   

   

   

   

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2021-2022

  Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

  • Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 της εκάστοτε ημέρας  που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

  • Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές οφείλουν να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω του  anaplirotes.gov.gr  και να αποδεχτούν τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδια μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία.

  – Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

   Σημείωση:

  • Οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ) θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

  • 30-08-2021 Διευκρινίσεις για την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

  1. Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας

   Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους.

   α. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης

  Βήμα 1- Δήλωση κενών

  Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης  θα κληθούν να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ σειρά προτίμησης για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες, την Τρίτη 23/11/2021.

      – Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα.

  Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας

  Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

  Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας

  Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δηλαδή από την Πέμπτη 25/11/2021 έως και τη Παρασκευή 26/11/2021 στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

  Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενος, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

  Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης

  Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  β. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται απευθείας στις παρακάτω δομές ή σχολικές μονάδες

  Οι Αναπληρωτές αυτοί γνωρίζουν με την ανακοίνωση της πρόσληψής τους τη δομή ή τη σχολική μονάδα στην οποία πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε:

  • Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) για απασχόληση στο ΚΕΔΑΣΥ

  • Καλλιτεχνικά Σχολεία

  • Μουσικά Σχολεία

  • Τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ)

  • Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ)

  Βήμα 1- Ανάληψη υπηρεσίας

  Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δηλαδή από την Πέμπτη 25/11/2021 έως και τη Παρασκευή 26/11/2021 στη δομή ή σχολική μονάδα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  Βήμα 2- Σύναψη σύμβασης

  Με την κατάθεση των δικαιολογητικών οι αναπληρωτές υπογράφουν έντυπη σύμβαση κατόπιν συνεννόησης με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση ή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή το Διοικητικό Συμβούλιο (ΣΔΣΤΕ).

  Στη συγκεκριμένη φάση του έργου, οι αναπληρωτές της κατηγορίας αυτής, δεν θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

   γ. Αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγοι) και ΠΕ30 (Κοινωνικοί Λειτουργοί) που προσλαμβάνονται σε Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ

  Οι αναπληρωτές αυτοί θα πρέπει να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) προκειμένου να λάβουν περισσότερες οδηγίες και να ενημερωθούν για τη διαδικασία δήλωσης σχολικών μονάδων και τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας.

  Οι αναπληρωτές μπορούν να παρουσιαστούν είτε στην έδρα του ΣΔΕΥ που θα έχουν τοποθετηθεί, είτε στο ΚΕΔΑΣΥ, ανάλογα με τις οδηγίες της ΠΔΕ.

  Επί του παρόντος, οι αναπληρωτές της κατηγορίας αυτής, δεν θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή σύναψης ψηφιακής σύμβασης.
   

  Επισημάνσεις

  1.Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.00 καθημερινά κατά τις ημέρες που έχουν οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας στη δομή ή τη σχολική μονάδα τοποθέτησης, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες για τη μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο Myschool από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, και η αποδοχή ψηφιακής σύμβασης από τους αναπληρωτές, μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του τη συγκεκριμένη ημέρα.

  2.Εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινό σχολείο θα παρουσιαστούν για τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας σε πρωινό σχολείο που θα τους υποδείξει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατόπιν σχετικής επικοινωνίας ή , εναλλακτικά, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

  3.Η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test) είναι υποχρεωτική για την ανάληψη υπηρεσίας (βλ. σχετικά στοιχείο 6 των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes).

  4.Για την είσοδο στην εφαρμογή gov.gr και τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τους ατομικούς κωδικούς taxisnet.

  5.Συστήνεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να επισκέπτονται τις ηλεκτρονικές σελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ή των ΠΔΕ) στις οποίες έχουν προσληφθεί, προκειμένου να ενημερωθούν για τυχόν λεπτομέρειες που αφορούν στην προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ή άλλων οδηγιών.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

   

   

  Μήνυμα της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

                                                                                                                                                             118388369_351816102516204_2615375216464941145_n

  Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και έχοντας συναίσθηση των επικείμενων ευθυνών, απευθύνομαι σε συναδέλφους, μαθητές, γονείς & κηδεμόνες, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και υπόσχομαι ότι θα εργαστώ με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση της παρεχόμενης Δημόσιας Εκπαίδευσης. Δεσμεύομαι ότι κάθε προσπάθεια και ενέργεια θα χαρακτηρίζεται από συνέπεια, αξιοκρατία, διαφάνεια, αίσθημα δικαίου και ευαισθησία στις ανθρώπινες ανάγκες.

  Στην προσπάθεια αυτή κρίνεται αναγκαία η στήριξη και η συνεργασία όλων και σας καλώ να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να διασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εκπαιδευτική κοινότητα.

  Καλή και δημιουργική συνεργασία!

  Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

  Ευθυμία Γ. Γώτη

  Βιογραφικό

   

   

   

   

   

   

  Αγαπητέ επισκέπτη,

  Η ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ενημερώνεται συνεχώς με σκοπό την έγκυρη, έγκαιρη και ευέλικτη επικοινωνία και συνεργασία

  με τα στελέχη της εκπαιδευτικής κοινότητας του νομού μας, αλλά και τη συνεχή ενημέρωση του κοινού

  σχετικά με την παραγωγή του εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στις σχολικές μονάδες ευθύνης μας.