ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Noμοθεσία

Πειθαρχικό Δίκαιο – Πειθαρχική Δικονομία

Υλικό που δόθηκε στους Διευθυντές όλων των Δημοτικών Σχολείων κατά την ημερίδα που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας. Κατεβάστε την εφαρμογή σε zip ή iso μορφή:

 

ZIP ISO

Εκπαιδευτική Νομοθεσία

1. Νόμος 1566/1985 (ΦΕΚ 167) Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

2. Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163) Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.

3. Νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71) Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

4. Π.Δ. 200 και 201/1998 (ΦΕΚ 161) Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγίων (Π.Δ. 200) – Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων (Π.Δ. 201).

5. Καθηκοντολόγιο (Υ.Α.: Φ.353.1./324/105657/Α1/2002 (ΦΕΚ 1340)

6. Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39) Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου τομέα.

7. Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

7. Π.Δ. 100/1997 (FEK 94) Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96(ΦΕΚ 45) περί μεταθέσεων εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης