ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Aνακοίνωση αποσπάσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

3. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ05

4. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ