ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού

;"

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_2021-22-υποβολή αιτήσεων

;"

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_αποσπάσεων ΕΕΠΕΒΠ σε φορείς_ΩΘΙ646ΜΤΛΗ-7ΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2021-22 (1)

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06 & ΠΕ11 Γενικής Αγωγής για καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

;"

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΔΕΙΩΝ

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

;"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

;"

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2018

11_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

;"

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

ΚΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (1)

ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (1)

ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (1)

ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (1)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

Οργανικές Υπεραριθμίες εγκύκλιος, κενά και αιτήσεις

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

10_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ – ΕΒΠ 2020-2021

;"

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΕΒΠ_2020-2021_ΠΕ-ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΕΕΠ_2020-2021_ΠΕ-ΗΜΑΘΙΑΣ-

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας που αιτούνται αίτηση βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός του ΠΥΣΠΕ Ημαθίας στη Γενική και Ειδική αγωγή σχολικού έτους 2020-2021

book1

SKMBT_28321030809380-1

Οριστικοί Πίνακες Μορίων Μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση