ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προστατεύω το σώμα μου

chread

Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος «Προστατεύω το σώμα μου» για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Ημαθίας στη Γενική και Ειδική Αγωγή, Σχολικού Έτους 2021-2022

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνει τους προσωρινούς Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών της, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 144421/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. : α) Για βελτίωση θέσης β) Για οριστική τοποθέτηση. Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας μας mail@dipe.ima.sch.gr, από την Δευτέρα […]

Διάθεση ωραρίου Εκπαιδευτικών ΠΕ11

;"

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ11

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

eco_news

ΩΗΣΒ46ΜΤΛΗ-ΙΘΓ

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Χίου, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΩΤ5Ψ4653ΠΣ-3ΝΤ

Τοποθετήσεις νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Σας ανακοινώνουμε τα σχολεία τοποθέτησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ08, ΠΕ91 & ΠΕ79 Γενικής Αγωγής

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2019-20

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ91

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2021-2022

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος αναπληρωτών_13-8-21_6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

20210812 100322_E1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2021-2022 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ