ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ08, ΠΕ91 & ΠΕ79 Γενικής Αγωγής

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2019-20

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ91