ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

;"

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Aνακοίνωση αποσπάσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

;"

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

3. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ05

4. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ

Aνακοίνωση αποσπάσεων δασκάλων από προηγούμενη οργανική υπεραριθμία

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Διευθύνσεις

;"

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ

;"

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-23

Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

;"

Σας κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ. 38342/Ε2/04-04-2022 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό

;"

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού,

κ α λ ε ί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2022-2023 και από το ημερολογιακό έτος 2023 για το Νότιο Ημισφαίριο να υποβάλουν […]

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ05

;"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ

Αποσπάσεις – Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ψ7ΒΖ46ΜΤΛΗ-Μ7Κ Πρόσκληση νεοδιόριστων ΓΕΝΙΚΗΣ