ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ70 & ΠΕ60 Γενικής Αγωγής, καθώς και ΠΕ60 Ειδικής Αγωγής

1_ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

2. ΔΗΛΩΣH ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΕ70

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΕ60

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΓΑΛΛΙΚΑ

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ ΠΕ60

10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΣΜΕΑΕ ΠΕ60

11. ΟΜΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ