ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11,μελών ΕΕΠ

ΘΕΜΑ: «Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 Γενικής και Ειδικής Αγωγής, καθώς και μελών ΕΕΠ, που είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ»

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 Γενικής και Ειδικής Αγωγής, καθώς και τα μέλη ΕΕΠ, που είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ, όπως υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ, με e-mail (mail@dipe.ima.sch.gr), συμπληρωμένη τη συνημμένη δήλωση προσωρινής τοποθέτησης έως και 12-08-2022 και ώρα 15.00΄, επισυνάπτοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Συνοδευτικά, σας αποστέλλουμε :
1. Πίνακες λειτουργικών κενών (ενδέχεται να προκύψουν και άλλα λειτουργικά κενά κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων)
2. Πίνακες με τους κωδικούς των σχολικών μονάδων
3. Έντυπο δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

1_ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2019-20
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60
5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΕΑΕ
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΕΑΕ
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06
8.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11
9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ28 ΕΕΠ
10. ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
11. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ