ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Σχολικές Μονάδες Δήμου Νάουσας

ΌΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1 2ο Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 2ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
2 3ο Νάουσας Όρια 3ου Νάουσας
3 4ο Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 4ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
4 5ο Νάουσας
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
Όρια 5ου Νάουσας
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
5 6ο Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜ.ΕΝΤΑΞ.ΤΥΦΛ Όρια 6ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜ.ΕΝΤΑΞ.ΤΥΦΛ
6 7ο Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 7ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
7 8ο Νάουσας Όρια 8ου Νάουσας
8 9ο Νάουσας Όρια 9ου Νάουσας
9 10ο Νάουσας Όρια 10ου Νάουσας

 

ΌΡΙΑ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1 1ο ΔΣ Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 1ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
2 3ο ΔΣ Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 3ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
3 4ο ΔΣ Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 4ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
4 5οΔΣ  Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 5ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
5 6ο ΔΣ Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 6ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
6 7οΔΣ  Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 7ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
7 8ο ΔΣ Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 8ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
8 9ο ΔΣ Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 9ου Νάουσας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
9 10ο ΔΣ Νάουσας Όρια 10ου Νάουσας