ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΜΑΪΟΥ 2022

eco_news

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΜΑΪΟΥ 2022

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Διεύθυνσης περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

eco_news

Στο επισυναπτόμενο αρχείο απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Ημαθίας, έως το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2022

6ΞΒΧ46ΜΤΛΗ-7ΧΘ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

eco_news

Επισυνάπτεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας (Ε.Φ. 1019-206-9911900) που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Ημαθίας, έως το μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2022

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαρτίου 2022

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

eco_news

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

eco_news

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

eco_news

ΩΗΣΒ46ΜΤΛΗ-ΙΘΓ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

eco_news

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΜΑΪΟΥ 2021

eco_news

6ΖΔΙ46ΜΤΛΗ-ΞΩ3

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου IANOYAΡΙΟΥ 2021

eco_news

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου IANOYAΡΙΟΥ 2021 Ψ08Β46ΜΤΛΗ-Π9Ι

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020