ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών

;"

Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ Ημαθίας χαρακτηρίζουμε ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς ανά σχολική μονάδα, ως ακολούθως:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

 

Οριστικές τοποθετήσεις Δασκάλων – Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής

;"

1. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2021

2. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2021

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε»

;"

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2021

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΔΕΙΩΝ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06 & ΠΕ11 Γενικής Αγωγής για καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

;"

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΔΕΙΩΝ

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

;"

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2018

11_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΩΝ

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ & ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2020-2021

;"

Σχετικά.:

η υπ’ αριθμ. πρωτ. 31271/Ε4/18-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ) εγκύκλιος πρόσκλησης υποβολής Μεταθέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2020-2021 η υπ’ αριθμ. πρωτ. 32496/Ε4/22-03-2020 Διευκρίνιση για την ανωτέρω (1) σχετική εγκύκλιο

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατά κλάδο με το ονοματεπώνυμο των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, […]

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – 8/3/2021

;"

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στις παρακάτω αποφάσεις, να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης τους

από αύριο Τρίτη, 9/3 έως και την Τετάρτη 10/3 στις 8.15 π.μ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

;"

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ07

ΠΕ11

ΠΕ70

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 10-9-2020

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 10-9-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

;"

Από τη Δ/νση Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών/τριών ΕΕΠ, ΕΒΠ και εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας.

Παρακαλούμε οι αναφερόμενοι/νες στις συνημμένες αποφάσεις να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία βάσης τους, στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου, από τις 8:00 έως το αργότερο στις 10:00, προκειμένου οι Δ/ντες/ντριες και Προϊστάμενοι/νες […]