ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Από τη Δ/νση Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών/τριών ΕΕΠ, ΕΒΠ και εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας.

Παρακαλούμε οι αναφερόμενοι/νες στις συνημμένες αποφάσεις να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία βάσης τους, στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου, από τις 8:00 έως το αργότερο στις 10:00, προκειμένου οι Δ/ντες/ντριες και Προϊστάμενοι/νες να αποστείλουν, άμεσα και μέσω email, την ανάληψη υπηρεσίας τους στο Γραφείο της Δ/νσης για την αυθημερόν καταχώρηση των ατομικών τους στοιχείων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

 

Ψ6ΠΜ46ΜΤΛΗ-ΚΣΔ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΨΠ5Κ46ΜΤΛΗ-ΩΒΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΩΛΨΕ46ΜΤΛΗ-Ω28 ΕΔΕΑΥ

91ΞΑ46ΜΤΛΗ-Β72 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΩΞΧ046ΜΤΛΗ-ΠΧΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ