ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Χρήσιμα έντυπα

Α. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό

1. Αίτηση χορήγηση άδειας 

2. Δήλωση τοποθέτησης λόγω υπεραριθμίας 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2014

3. Ανάληψη υπηρεσίας anafora-analhpshs-yphresias 

4. Δήλωση οριστικής τοποθέτησης μετά από υπεραριθμία

5. Δήλωση επιθυμίας υπεραριθμίας  

6. Δήλωση μετάθεσης – τοποθέτησης

7. Αίτηση απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης

8Αίτηση προσωρινής τοποθέτησης

Β. Για τους Διευθυντές

1. Χρήσιμα έντυπα για τη μισθοδοσία αναπληρωτών ΕΣΠΑ  

Γ. Για τους μαθητές

1. Ατομικό Δελτίο Υγείας

2. Φύλλο Ελέγχου μαθητών

3. Βεβαίωση Σπουδών αλλοδαπών

4. Κλείδα παρατήρησης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Δ. Διάφορα έντυπα

5. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)