ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

WordPress θέματα για ιστοσελίδα

Σας επισυνάπτουμε  κάποια έτοιμα θέματα για ιστοσελίδα σχολείων διαμορφωμένα κατάλληλα για το WordPress.
Η συλλογή που ακολουθεί θα εμπουτιστεί σύντομα και με νέο περιεχόμενο.

Θέμα 1ο – προβολή εικόνας (δείγματος) – Θέμα 1

Θέμα 2ο – προβολή εικόνας (δείγματος)Θέμα 2

Θέμα 3ο – προβολή εικόνας (δείγματος)Θέμα 3  εκδοχή 2: προβολή εικόνας (δείγματος) – Θέμα 3α

Θέμα 4ο – προβολή εικόνας (δείγματος) – Θέμα 4

 Oδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση των παραπάνω θεμάτων θα βρείτε στην διεύθυνση : http://www.4betterschool.org/?page_id=349