ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Σχολικές Μονάδες Δήμου Βέροιας

ΌΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1 1ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 1ου Νηπ Βέροιας
2 2ο Βέροιας
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
Όρια 2ου Νηπ Βέροιας
3 3ο Βέροιας Όρια 3ου Νηπ Βέροιας
4 4ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 4ου Νηπ Βέροιας
5 5ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 5ου Νηπ Βέροιας
6 6ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 6ου Νηπ Βέροιας
7 7ο Βέροιας Όρια 7ου Νηπ Βέροιας
8 8ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 8ου Νηπ Βέροιας
9 9ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 9ου Νηπ Βέροιας
10 10ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 10ου ΝΗΠ Βέροιας
11 12ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 12ου Νηπ Βέροιας
12 17ο Βέροιας Όρια 17ου Νηπ Βέροιας
13 1ο Μακροχωρίου ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 1ου Νηπ Μακροχωρίου
14 2ο Μακροχωρίου ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 2ου Νηπ Μακροχωρίου
15 3ο Μακροχωρίου Όρια 3ου Νηπ Μακροχωρίου

ΌΡΙΑ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1 1ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 1ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
2 2ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 2ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
3 3ο Βέροιας   ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 3ου Βέροιας   ΟΛΟΗΜΕΡΟ     
4 4ο Βέροιας   ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 4ου Βέροιας   ΟΛΟΗΜΕΡΟ                  
5 5ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 5ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ       
6 6ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 6ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
7 7ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 7ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
8 8ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 8ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
9 9ο Βέροιας  ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 9ου Βέροιας  ΟΛΟΗΜΕΡΟ
10 10ο Βέροιας  ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 10ου Βέροιας  ΟΛΟΗΜΕΡΟ
11 12ο Βέροιας  ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 12ου Βέροιας  ΟΛΟΗΜΕΡΟ
12 13ο Βέροιας  ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 13ου Βέροιας  ΟΛΟΗΜΕΡΟ
13 14ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 14ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
14 16ο Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 16ου Βέροιας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
15 1ο Μακροχωρίου  ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 1ου Μακροχωρίου  ΟΛΟΗΜΕΡΟ
16 2ο Μακροχωρίου ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 2ου Μακροχωρίου ΟΛΟΗΜΕΡΟ
17 3ο Μακροχωρίου  ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 3ου Μακροχωρίου  ΟΛΟΗΜΕΡΟ