ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση μεταθέσεων Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ11 εντός ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

;"

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ11 Γενικής Αγωγής έτους 2022.

Oι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, δενι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες […]

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 Γενικής Αγωγής για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε

;"

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 Γενικής Αγωγής, που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης για βελτίωση/οριστική τοποθέτηση, να αποστείλουν, στο e-mail της Διεύθυνσης: mail@dipe.ima.sch.gr, συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη δήλωση, από 24-05-2022 έως και 02-06-2022.

1_ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2022

2. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2022

3. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2021-2022

[…]

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60 (β φάση μεταθέσεων)

;"

Β΄ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60

Αίτηση για αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ

;"

Έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ για το έτος 2021-2022

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ & ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2021-2022

;"

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ_ΚΕΔΑΣΥ

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή και από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ

;"

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες με τα μόρια και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή και από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σημείωση: Οι Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν μετάθεσης για Βελτίωση- Οριστική Τοποθέτηση, σας ενημερώνουμε ότι θα ανακοινωθούν […]

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή και από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ – Υποβολή ενστάσεων

;"

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνει τους πίνακες με τα μόρια και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή και από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι εκπαιδευτικοί που διαπιστώνουν τυχόν παραλήψεις ή λάθη στην αναγραφή των μορίων – στοιχείων τους, μπορούν να υποβάλουν σχετική ένσταση […]

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

;"

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες : α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. […]

Β Φάση μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

;"

Β ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021

;"

1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021

2.ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2021

3. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

5. ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

6. ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

7. ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

8.ΚΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ