ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή και από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ – Υποβολή ενστάσεων

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνει τους πίνακες με τα μόρια και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή και από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι εκπαιδευτικοί που διαπιστώνουν τυχόν παραλήψεις ή λάθη στην αναγραφή των μορίων – στοιχείων τους, μπορούν να υποβάλουν σχετική ένσταση από 13-12-2021 μέχρι και 17-12-2021 και ώρα 15.00 στο e-mail της Διεύθυνσης (mail@dipe.ima.sch.gr), προς το ΠΥΣΠΕ Ημαθίας, δια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

Επισυναπτόμενα αρχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΣΜΕΑΕ_ΚΕΔΑΣΥ_ΕΕΕΕΚ 2021

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ