ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Σχολικές Μονάδες Δήμου Αλεξάνδρειας

ΌΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1 1ο Αλεξάνδρειας Όρια 1ου Αλεξάνδρειας
2 2ο Αλεξάνδρειας
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
Όρια 2ου Αλεξάνδρειας
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
3 3ο Αλεξάνδρειας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 3ου Αλεξάνδρειας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
4 4ο Αλεξάνδρειας Όρια 4ου Αλεξάνδρειας
5 5ο Αλεξάνδρειας Όρια 5ου Αλεξάνδρειας
6 6ο Αλεξάνδρειας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 6ου Αλεξάνδρειας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
7 7ο Αλεξάνδρειας Όρια 7ου Αλεξάνδρειας
8 1ο Μελίκης ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 1ου Μελίκης ΟΛΟΗΜΕΡΟ
9 2ο Μελίκης Όρια 2ου Μελίκης

 

ΌΡΙΑ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1 1ο ΔΣ Αλεξάνδρειας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 1ου Αλεξάνδρειας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
2 2ο ΔΣ Αλεξάνδρειας Όρια 2ου Αλεξάνδρειας
3 3ο Αλεξάνδρειας ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 3ου Αλεξάνδρειας ΟΛΟΗΜΕΡΟ
4 4ο Αλεξάνδρειας Όρια 4ου Αλεξάνδρειας
5 5ο Αλεξάνδρειας Όρια 5ου Αλεξάνδρειας
6 6ο Αλεξάνδρειας Όρια 6ου Αλεξάνδρειας
7 7ο Αλεξάνδρειας Όρια 7ου Αλεξάνδρειας
8 1ο Μελίκης ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 1ου Μελίκης ΟΛΟΗΜΕΡΟ
9 2ο Μελίκης ΟΛΟΗΜΕΡΟ Όρια 2ου Μελίκης ΟΛΟΗΜΕΡΟ