ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2015-2016, 11-12-2015

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Τοποθέτηση ωφελούμενων ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας:

14568

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ, 17-1-2013

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 17-1-2014