ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή και από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες με τα μόρια και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή και από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σημείωση: Οι Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν μετάθεσης για Βελτίωση- Οριστική Τοποθέτηση, σας ενημερώνουμε ότι θα ανακοινωθούν μετά τις 10 Ιανουαρίου 2022, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η επεξεργασία όλων των αιτήσεων