ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 Γενικής Αγωγής για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 Γενικής Αγωγής, που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης για βελτίωση/οριστική τοποθέτηση, να αποστείλουν, στο e-mail της Διεύθυνσης: mail@dipe.ima.sch.gr, συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη δήλωση, από 24-05-2022 έως και 02-06-2022.

1_ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2022

2. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2022

3. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2021-2022