ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση μεταθέσεων Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ11 εντός ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ11 Γενικής Αγωγής έτους 2022.

Oι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, δενι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης από αυτούς.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες θέσεις έως και την Τρίτη 14-06-2022. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους.
Οι εκπαιδευτικοί που δε θα τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις, αρχίζοντας από τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση και έχουν τα λιγότερα μόρια. Επισημαίνουμε ότι μέσα στην ίδια προθεσμία, μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

1_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022
2. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06 & ΠΕ11
3. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
4. ΔΙΑΘΕΣΗ
5. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ