ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ Ημαθίας χαρακτηρίζουμε ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς ανά σχολική μονάδα, ως ακολούθως:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ