ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή

Θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2158/1993 (Α΄109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει

Θέτουμε υπόψη σας ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) εξέδωσε την αρ. 6352/24-03-2022 Προκήρυξη
(ΑΔΑ: 9Π1Υ46ΜΤΛΗ-4ΓΖ) για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή στο ΙΚΥ και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις να υποβάλει υποψηφιότητα. Όλες οι σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες της Προκήρυξης παρέχονται στον ιστoχώρο του ΙΚΥ

https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/3857-24-3-2022-prokiryksi-gia-tin-plirosi-tis-thesis-tou-genikoydiefthynti-sto-i-k-y

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Απριλίου 2022. Παρακαλούμε για τη διάχυση της πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο της αρμοδιότητάς σας.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ