ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Επισυνάπτεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας (Ε.Φ. 1019-206-9911900) που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Ημαθίας, έως το μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2022

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαρτίου 2022