ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ & ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2020-2021

Σχετικά.:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 31271/Ε4/18-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ) εγκύκλιος πρόσκλησης υποβολής Μεταθέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2020-2021
  2. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 32496/Ε4/22-03-2020 Διευκρίνιση για την ανωτέρω (1) σχετική εγκύκλιο

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών,  η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατά κλάδο με το ονοματεπώνυμο των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης ανά κριτήριο και στο σύνολό τους, προς ενημέρωση των  μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ που υπέβαλαν στην Υπηρεσία μας: α) αίτηση μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ από περιοχή σε περιοχή και β) αίτηση μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας περιοχής διορισμού τους (βελτίωση θέσης).

Οι προσωρινοί πίνακες των μορίων μετάθεσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας: http://dipe.ima.sch.gr/.

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που διαπιστώνουν τυχόν παραλήψεις ή λάθη στην αναγραφή των μορίων – στοιχείων τους, μπορούν να υποβάλουν σχετική ένσταση από σήμερα 30-03-2021 μέχρι και την Πέμπτη 01-04-2021 και ώρα 15.00 μμ στο email της Διεύθυνσης (mail@dipe.ima.sch.gr), προς το ΠΥΣΠΕ Ημαθίας, δια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων για την ενημέρωση των αιτούντων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Συνημμένα: 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΒΠ_2020-2021_ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ_2020-2021_ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ