ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Οργανικές Υπεραριθμίες εγκύκλιος, κενά και αιτήσεις

10_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ