ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

ΚΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (1)

ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (1)

ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (1)

ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (1)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ