ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση επικαιροποιημένου πίνακα μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση επικαιροποιημένου πίνακα μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ για βελτίωση και οριστική τοποθέτηση 2021-2022

Επικαιροποιημένος πίνακας

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης για βελτίωση/οριστική τοποθέτηση ή μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, να αποστείλουν, στο email της Διεύθυνσης: mail@dipe.ima.sch.gr, συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη δήλωση, από 30-03-2022 έως και 08-04-2022 […]

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018) Ειδική ΕΒΠ_ΚΕΝΑ

Εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2021-08-24

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 έως την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 θα δέχεται αιτήσεις και δικαιολογητικά όσων, ηλικίας 16 ετών και άνω, επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά […]

Νηπιαγωγεία υποδοχής εγγραφών προνηπίων σχολικού έτους 2022-2023

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Νηπιαγωγεία υποδοχής εγγραφών των προνηπίων σχολικού έτους 2022-2023 για τα νηπιαγωγεία που κατά το τρέχον σχολικό έτος (2021-2022) βρίσκονται σε αναστολή

 

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 1 ΒΕΡΟΙΑΣ Ν/ΓΕΙΟ ΔΑΣΚΙΟΥ Ν/ΓΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ 2 ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 3 ΒΕΡΟΙΑΣ Ν/ΓΕΙΟ ΡΑΧΗΣ Ν/ΓΕΙΟ […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, κενής θέσης Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ψ8ΩΓ46ΜΤΛΗ-ΞΦΩ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΕΠ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2021-2022.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης» του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει, και βάσει της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και […]

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23- Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 «Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.» του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α΄ 111), όπως τροποποίησε το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102), καλούνται: τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ των κλάδων […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό, που πληρούν τις προϋποθέσεις τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του Ν.4823/2021, όπως υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ημαθίας

Απόφαση Αίτηση […]

Πρόσκληση για κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022

Η Πρόσκληση σε pdf