ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης

156436Ε2_16-11-2020 (ΑΔΑ 6Ε9Ζ46ΜΤΛΗ-88Λ)