ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή – Υποβολή ενστάσεων

Θέμα: «Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή – Υποβολή ενστάσεων»

Σχετ.: 1. Άρθρο 12 παρ. 4 του Π.Δ. 50/1996 (45 Α).
2. Οι αριθμ. πρωτ. 149629/Ε2/03-11-2020 και 156436/Ε2/16-11-2020 εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνει τους πίνακες με τα μόρια και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι πίνακες των μορίων μετάθεσης έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Γραφείων της Υπηρεσίας μας και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας: http://dipe.ima.sch.gr/.

Οι εκπαιδευτικοί που διαπιστώνουν τυχόν παραλήψεις ή λάθη στην αναγραφή των μορίων – στοιχείων τους, μπορούν να υποβάλουν σχετική ένσταση από 14-12-2020 μέχρι και 18-12-2020 και ώρα 15.00 μμ στο e-mail της Διεύθυνσης (mail@dipe.ima.sch.gr), προς το ΠΥΣΠΕ Ημαθίας, δια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και 31-12-2020 και ώρα 15.00 μμ., οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Συνημμένα:

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
  2. ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
  3. ΕΝΤΥΠΟ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ