ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

Θέμα: « Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή»

Σχετ.: 1. Άρθρο 12 παρ. 4 του Π.Δ. 50/1996 (45 Α).
2. Οι αριθμ. πρωτ. 149629/Ε2/03-11-2020 και 156436/Ε2/16-11-2020 εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες με τα μόρια και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή μετά την εξέταση των ενστάσεων, για το σχολικό έτος 2020-2021.
Οι οριστικοί πίνακες των μορίων μετάθεσης έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Γραφείων της Υπηρεσίας μας και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας: http://dipe.ima.sch.gr/.
Σημείωση: Οι προσωρινοί πίνακες μορίων των αιτούμενων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών, θα ανακοινωθούν μετά τις 7 Ιανουαρίου 2021, αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία των Αιτήσεων.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους.

PDF File
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2020-2021