ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Ημαθίας στη Γενική και Ειδική Αγωγή, Σχολικού Έτους 2020-2021

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνει τους προσωρινούς Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών της, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ :
α) Για βελτίωση θέσης
β) Για οριστική τοποθέτηση.

Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας μας mail@dipe.ima.sch.gr, από την Τετάρτη 17/02/2021 έως και την Τετάρτη 24/02/2021 και ώρα 15:00 μμ.
Παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/ντών και Προϊσταμένων Δημ. Σχολείων και των Προϊσταμένων Νηπ/γείων να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στη σχολική μονάδα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

  1. Προσωρινοί Πίνακες Μορίων Μετάθεσης
  2. ΕΝΤΥΠΟ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ
  3. Ανακοίνωση υπογεγραμμένη