ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αποσπάσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνονται οι αποσπάσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής.
Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι και δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά έως και την Τετάρτη 04-08-2021, ως ακολούθως:
α) εάν υπάρχουν κενά στην ίδια ομάδα, πρέπει πρωτίστως να καλυφθούν τα κενά σ΄αυτή και κατόπιν μπορεί να γίνει τοποθέτηση σε κενά της όμορης ομάδας,
β) εάν υπάρχουν κενά στην όμορη ομάδα, πρέπει πρωτίστως να καλυφθούν τα κενά της όμορης ομάδας και κατόπιν μπορεί να γίνει τοποθέτηση σε κενά των υπόλοιπων ομάδων και
γ) εάν δεν υπάρχουν κενά ούτε στην ίδια ούτε στην όμορη ομάδα, μπορεί να υποβληθεί δήλωση για όλες τις υπόλοιπες ομάδες (η διαδικασία απεικονίζεται και στον συνημμένο πίνακα αποσπάσεων κλάδου ΠΕ70).
Οι εκπαιδευτικοί που δεν θα τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους με την ως άνω διαδικασία, λάμβάνουν μέρος στις γενικές αποσπάσεις (με τα μόρια των αποσπάσεων) και εφόσον, πάλι, παραμείνουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις, αρχίζοντας από τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα λιγότερα μόρια αποσπάσεων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ
Δ/ΝΤΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2021
  2.  ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
  3. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
  4.  ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ
  5. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ