ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Δ” Φάση

6ΟΨΥ46ΜΤΛΗ-0ΟΗ

Ψ2ΛΧ46ΜΤΛΗ-ΑΜΘ