ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίων στο Τρομπέτα και Βιολοντσέλο

  1. ΑΔΑ: ΨΤΒ646ΜΤΛΗ-ΠΘΥ – Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών (ειδικοτήτων ΠΕ79.01 ή ΤΕ16.00) στις μουσικές ειδικεύσεις «Τρομπέτα» και «Βιολοντσέλο»
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ