ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Επικαιροποιημένος πίνακας μορίων μετάθεσης για βελτίωση και οριστική τοποθέτηση 2021 – 2022

Ανακοίνωση για τον επικαιροποιημένο πίνακα της Δ.Π.Ε Ημαθίας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) 4.4.2022