ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνει ότι από την Παρασκευή 27-5-2022 έως την Παρασκευή 03-6-2022 θα δέχεται αιτήσεις και δικαιολογητικά όσων,
ηλικίας 16 ετών και άνω, επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dipe.ima.sch.gr τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
2. Υπεύθυνη δήλωση διεύθυνσης κατοικίας (επισυνάπτεται)
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας(δύο όψεων)/διαβατηρίου

Στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 στα Σχολεία που αναφέρονται στην Αριθμ. Πρωτ. Φ.21.1/7499/24-8-2021 Απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (επισυνάπτεται).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2331050292.

ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής σε εξετάσεις

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ τόπου διαμονής

ΑΠΟΦΑΣΗ