ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση του Δ.Σ. Πλατέος σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Δράση ΚΑ229 Erasmus Plus

1

2