ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Διαβίβαση Οδηγιών για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

39676_ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΣΗ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΣΥΝ ΣΤΟ 39676_ΕΞ_ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ_ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ_20_03_202039676_

Οδηγίες εξ αποστάσεως για ΕΑΕ_signed