ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ

16947 Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Σχ….

9746_2020