ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Αβάθμιας Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας

ΦΑΣΗ 01 – ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘ

ΥΑ Αποσπάσεων σε Δ-νσεις Π.Ε._2020

YA Αποσπάσεων-AEI

77451 ΔΟΑΤΑΠ

77488 ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

77505 ΚΕΓ

77531 Ακαδημία Αθηνών

ΥΑ Αποσπάσεων σε ΠΔΕ_19_6_2020

ΥΑ Αποσπάσεων-IEΠ

ΥΑ Αποσπάσεων-IMMA