ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Μεταθέσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 2020-21

10012 9Κ8Ο46ΜΤΛΗ-ΨΝΜ

10130 ΨΡΒΓ46ΜΤΛΗ-ΠΥΓ